10/02/2005 (Girls U8) Thunder vs Sharks - NORTH Photogrpahy