5/10/2009 - Babylon vs. West Babylon - NORTH Photogrpahy