(3rd Gr B Div) Islip vs. Sachem North - NORTH Photogrpahy