6/09/2007 (4th grade) ESM vs. Lindenhurst - NORTH Photogrpahy