(U17 5pm) LI Braves vs. Sachem East - NORTH Photogrpahy