(U16 6pm) Sachem East vs. Patriots - NORTH Photogrpahy