10/25/2008 (Var) Deer Park vs. ESM - NORTH Photogrpahy