09/13/2008 (JV) Sachem East vs. Northport - NORTH Photogrpahy